Missie en Visie

Visie

Het is onze visie dat bioplastics een belangrijke bijdrage leveren aan de transitiefase van een lineaire op olie gebaseerde economie naar een biobased en circulaire economie.

Missie

Het is onze missie om kennis rondom bioplastics te delen, te verspreiden en toegankelijk te maken voor derden. Doel daarbij is om bioplastics in Nederland stevig op de kaart te zetten en partijen te verbinden. Samen kunnen we er ook voor zorgen dat Nederland een interessante handelspartner wordt op het gebied van bioplastics in de internationale markt. We hebben daarbij de ambitie om kennispartner te zijn voor de gehele waardeketen van bioplastics.

Activiteiten

  • informatiepunt/aanspreekpunt voor vragen rondom bioplastics
  • eenduidige gesprekspartner richting derden
  • beschikbaar stellen van informatiemateriaal (indien beschikbaar)
  • het verbinden van partijen, vraag en aanbod
  • events/presentaties/brainstorms/bijeenkomsten rondom bioplastics

Organisatie

Als rechtsvorm is gekozen voor een associatie zonder winstoogmerk. Het huidige bestuur wordt gevormd door: Erwin Vink (NatureWorks), Patrick Gerritsen (Bio4Pack), Henk Vooijs (Novamont) en Remy Jongboom (Biotec).

Bestuur

Het bestuur van Holland Bioplastics bestaat uit:

Voorzitter
Erwin Vink
Sustainability Manager bij NatureWorks LLC

Secretaris
Coen Kurvers (ad interim)

Penningmeester
Patrick Gerritsen
Directeur bij Bio4Pack BV

Algemeen lid
Henk Vooijs
Market Development Consultant Novamont S.p.A

Algemeen lid
Remy Jongboom
Director Business Development Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG

Contact backoffice:
info@hollandbioplastics.nl
+31 (0)85-3010952

Contact public relations:
pr@hollandbioplastics.nl