Rapport van de Wageningen Universiteit: Biobased and Biodegradable Plastics: Facts and Figures.

RVO.nl en het Ministerie van Economische zaken hebben de WUR (Wageningen University & Research) de opdracht gegeven om de feiten en cijfers te verzamelen rondom de technische, economische en duurzaamheidsaspecten van bio-based en biodegradeerbare plastics en deze in een wetenschappelijke publicatie samen te vatten. Dit rapport is gepubliceerd in april 2017 en is via de website van de Wageningen University & Research te downloaden.

RVO.nl heeft op basis van dit rapport een één-pagina samenvatting uitgebracht met de titel: De feiten over biobased plastics. De Nederlands en Engelse versie zijn hier ( NL en  ENG) te downloaden.

Parallel aan dit rapport heeft de Ministerie van Infrastructuur en Milieu CE Delft gevraagd een rapport te schrijven over Biobased plastics in a Circular Economy. Beide rapporten gaan gebruikt worden om een beleid uit te stippelen rondom het gebruik van Biobased en bioafbreekbare plastics in Nederland.