Plastic en de impact op het milieu in de pers

In de pers duiken de laatste tijd regelmatig berichten op over plastic en de impact op het milieu. Dit hangt voor een deel samen met de inzet van de Plastic Soup Foundation en de publicaties vanuit Brussel. Ook de VN heeft een rapport uitgegeven waaruit blijkt dat de wereld de komende jaren op een andere manier met plastics om zal moeten gaan.

Holland Bioplastics wordt regelmatig om toelichting gevraagd over deze onderwerpen. Allereerst willen we benadrukken dat zwerfvuil en plastic soep geen thema’s zijn die door bioplastics veroorzaakt worden, maar samen hangen met ongewenst menselijk handelen. Om deze reden mogen bioplastics ook niet als oplossing voor deze problemen beschouwd worden.

De concept EU-directive moet met nadruk gezien worden als een eerste stap om een bijdrage te leveren aan oplossingen. De huidige tekst en omschrijvingen zijn vooralsnog echter verre van optimaal.

Er wordt gestreefd naar meer duurzame alternatieven voor single use plastics. Dit streven wordt toegejuichd, al dient hierbij de indruk van symboolpolitiek vermeden te worden. Voor bioplastics die biologisch afbreekbaar zijn in een industriële compostering, voor bodem-afbreekbare bioplastics en zelfs voor zeewater-afbreekbare bioplastics wordt geen uitzondering gemaakt bij een verbod op plastics in single use toepassingen. Papier waaraan chemicaliën zijn toegevoegd ter verbetering van de watervastheid (zoals AKD’s en styreenlatices) of papier dat gecoat is met niet-afbreekbaar PE worden wel toegelaten als uitzonderingen.

De komende maanden zijn van belang om informatie te delen, verbeteringsvoorstellen te doen en helder te communiceren om te voorkomen dat de voorstellen vanuit Europa omgezet worden in wetgeving die weliswaar sympathiek klinkt, maar het risico met zich meebrengt om een averechts effect te bereiken.