COMPOSTEERBARE PRODUCTEN EN VERPAKKINGEN ZIJN EEN ONVERMIJDBARE KEUZE OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Persbericht Holland Bioplastics

COMPOSTEERBARE PRODUCTEN EN VERPAKKINGEN ZIJN EEN ONVERMIJDBARE KEUZE OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Wereldwijde A-merken bevestigen de rol van biobased en biologisch afbreekbare plastics.

Op het World Economic Forum 2018 dat onlangs in Davos is gehouden, hebben toonaangevende bedrijven zoals Unilever, Coca Cola, Mars en Pepsico zich gecommitteerd om uiterlijk in 2025 voor 100% te zijn overgestapt op herbruikbare, recycleerbare en composteerbare plastics. Deze grote bedrijven zien composteren dus als een belangrijke afvalverwerkingsoptie. Daarom is het des te opmerkelijker dat composteerders in Nederland dit proberen te blokkeren, of zoals het Christiaan Bolck van de WUR het onlangs verwoorde: ‘Deze keuze lijkt erop gericht om de dinosaurussen te laten voortleven’.

Ook internationale, toonaangevende onderzoeksinstellingen zoals de Ellen MacArthur Foundation zien in hun rapport ’The New Plastics Economy’ een belangrijke rol weggelegd voor composteren en vergisten van plastics. Aan dit rapport hebben een breed scala aan bedrijven deelgenomen, zoals Nestlé, IKEA, McKinsey en DSM.

Nederland is ook hard op weg om de circulaire economie vorm te geven. Daarin spelen bioplastics een belangrijke rol, een rol die recent door diverse onderzoeksrapporten en beleidsvoornemens wordt onderschreven. Holland Bioplastics is verheugd over het feit dat er duidelijke richting wordt gekozen en onderschrijft de conclusies van deze rapporten. Een korte opsomming van de belangrijkste conclusies die voor consumenten belangrijk zijn.

Biobased grondstoffen – een onuitputtelijke bron voor kwalitatieve en duurzame verpakkingen

Bioplastics zijn plastics die gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen en worden ook wel biobased plastics genoemd. Recent onderzoek door CE Delft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, geeft aan dat deze biobased plastics een belangrijke rol spelen om CO2-reductie te realiseren en over te gaan van een hoofdzakelijk lineaire fossiele naar een meer circulaire biobased economie die minder gebruik maakt van fossiele grondstoffen. Dit wordt ook bevestigd in het bovengenoemde rapport van de Ellen MacArthur Foundation.

Toepassing van composteerbare plastics voorkomt onnodige vervuiling met traditionele plastics

Het CE-rapport geeft tevens aan dat biologisch afbreekbare plastics een duidelijke rol kunnen spelen om meer bio-afbreekbaar keukenafval in de gft-bak te krijgen en de aanwezigheid van microplastics in het milieu te verminderen. In de finale compost zitten nog steeds vele fossiele plastic fragmenten die samen met de compost over het land gestrooid worden en uiteindelijk vaak in het oppervlaktewater terecht komen. Deze lekkage naar het milieu kan gestopt worden door gebruik te maken van composteerbare plastics. Een voorbeeld van ongewenste lekkage van (micro)plastics zijn de thee zakjes, die voor een deel bestaan uit polypropyleen dat terechtkomt in de finale compost en niet afbreekt in het milieu. Met het blote oog nauwelijks waarneembaar, maar de vervuiling is er wel. Verder valt te denken aan landbouwfolie of plastic planten clips die in de tuinbouw veel gebruikt worden. Erwin Vink, voorzitter van Holland Bioplastics, is verheugd dat een onafhankelijk onderzoeksinstituut tot deze positieve inzichten is gekomen die de overheid nu als leidraad voor beleid gaat nemen.

Ook kunnen composteerbare bioplastics een belangrijke rol spelen om meer organisch afval in te zamelen. Te denken valt aan composteerbare plastic tasjes of zakken om organisch (keuken)afval in te zamelen, composteerbare theezakjes, koffiecapsules en verpakkingen van AGF (Aardappelen, Groente en Fruit). Ook is het zinvol om fruit labels composteerbaar te maken. Het ziet ernaar uit dat het inzamelen van organisch afval in de toekomst verplicht gesteld gaat worden binnen de EU. Op Europees niveau en in toonaangevende landen zoals Italië en Frankrijk is inmiddels wetgeving geïntroduceerd om een aantal van deze toepassingen verplicht om te zetten naar biogebaseerde en composteerbare bioplastics. Holland Bioplastics zou wat dat betreft ook een meer proactieve en sturende rol van de Nederlandse overheid verwelkomen.

Ook concludeert CE Delft dat voor moeilijk recycleerbare verpakkingen die vervaardigd zijn van  traditioneel plastics, zoals meerlaags structuren, composteerbare plastics een oplossing kunnen zijn. Dit wordt bevestigd door de WUR. Er zijn ook composteerbare plastics, zoals de polymelkzuren (PLA), die met NIR gescheiden kunnen worden van andere plastics en vervolgens gerecycled kunnen worden. Ondanks dat ze bioafbreekbaar/composteerbaar zijn, zijn ze voldoende stabiel om gewoon gerecycled te kunnen worden. Dit gebeurt ook al in de praktijk.

In bovenstaand schema geeft CE Delft aan wat er met bioafbreekbare plastics gedaan zou moeten worden.  Bioafbreekbare plastics horen zeker niet thuis in het restafval, maar dragen bij een de productie van meer compost en een betere kwaliteit ervan.

Holland Bioplastics is ook heel blij met de duidelijkheid die zowel het CE Delft als het rapport van de WUR scheppen over de manier waarop omgegaan moet worden met bioplastics afval. Het Nederlands Kennis Instituut voor Duurzame Verpakkingen, het KIDV, heeft een serie uniforme logo’s uitgebracht die op een eenvoudige manier de consument instrueren waar het verpakkingsafval in moet. Dat is nu echt heel eenvoudig voor elke consument aldus Erwin Vink “Composteerbare bioplastics die bij het GFT kunnen worden voorzien van logo’s op de verpakking die dit duidelijk aangeven. Die verpakking kan dan bij het GFT”. Indien zo een logo er niet op staat, dan kan het plastic in de plastics hero bak. “We weten allemaal hoe belangrijk het is om CO2 uitstoot en onze milieudruk te verminderen, en met deze nieuwe richtlijnen scheppen we ook voor consumenten een hoop duidelijkheid” aldus Vink.

Betrek de consument bij het circulair maken van de economie door ze goed te informeren

Er is wat dat betreft nog wel een belangrijke taak voor bioplastics producenten en verwerkers weggelegd. Om de positieve effecten van bioplastics optimaal te benutten moeten consumenten bewust gemaakt worden waar het kiemplantlogo voor staat en waarom producten en verpakkingen die hiervan voorzien zijn in de GFT-bak weggeworpen mogen worden.

Voor informatie:

 

Holland Bioplastics

Erwin Vink

info@hollandbioplastics.com

 

Referentielijst met rapporten:

 

Biobased Plastics in a Circular Economy – CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – September 2017

 

Transitie Agenda Kunststoffen voortkomend uit het Grondstofakkoord – aangeboden aan de 2e kamer door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Januari 2018

 

Bio-based and biodegradable plastics – Facts and Figures  – Wageningen Food & Biobased Research in opdracht van RVO.nl en het ministerie van economische zaken – April 2017