Recycling & end-of-life

 

Recyling & end-of-life

Nadat de consument het bioplastic product gebruikt heeft komt het in de afvalfase terecht. De centrale vraag is dan: wat kan er gedaan worden met dit afval? Dit kan complexe materie zijn daar we te maken hebben met een breed scala aan bioplastics en hun toepassingen en een breed scala aan afvalverwerkingsmethoden, allen met hun specifieke voor- en nadelen. De volgende mogelijkheden kunnen worden onderscheiden:

1. Composteren

De composteerbare bioplastic producten en verpakkingen die zijn voorzien van het kiemplant-logo of het OK Compost-logo, horen in de GFT-bak thuis. Is er nog geen gescheiden GFT-inzameling in de buurt, dan mag het product of de verpakking bij het restafval.

2. Recycling

(Bio)plastic producten of verpakkingen zónder kiemplant-logo horen in de plastic bak thuis.

2.1. Niet composteerbare bioplastics

De niet-composteerbare bioplastics zoals bio-PE and bio-PET zijn qua verwerking identiek aan hun fossiele tegenhangers PE en PET. Hierdoor kunnen deze bioplastics ook zonder problemen gerecycled worden via de bestaande recyclingmethoden voor PE en PET.

2.2. Composteerbare plastics

Ook biobased plastics zoals PLA kunnen in principe gerecycleerd worden. Dit wordt al op kleine schaal gedaan met post-industriëel en specifieke post consumer afvalstromen. Dus vanuit technisch oogpunt kan PLA gerecycleerd worden. Om dit ook op grote schaal te implementeren moet er eerst een minimale, kritische hoeveelheid PLA producten op de markt zijn. Wanneer deze kritische drempel is bereikt kan PLA uitgesorteert worden met bestaande technieken zoals NIR en vervolgens gerecycleerd worden. Deze vereiste van een minimale hoeveelheid is uiteraard ook geldig voor alle andere materialen die op de markt zijn.

3. Verbranden met energieterugwinning

Heel veel plastics, inclusief bioplastics, worden gebruikt in multilaag systemen en in blends met andere (bio)plastics. Ook zijn heel veel plastics op de markt in te kleine volumes om ze apart in te zamelen of er is geen markt voor het gerecycleerde materiaal. T.g.v. deze aspecten worden deze plastic producten niet uitgesorteerd en gerecycleerd, maar verbrand met energie-terugwinning. Dit is niet anders voor bioplastics. Echter de biobased plastics hebben het voordeel dat ze gemaakt zijn uit biobased materialen met als gevolg dat de teruggewonnen energie als “groene” energie of “groene” electriciteit kan worden aangeduid.

4. Overige mogelijkheden om bioplastics te verwerken

Bioplastics zijn een breed scale aan producten, allen met hun specifieke eigenschappen. Sommige bioplastics kunnen dan ook anaeroob vergist worden. Ook chemische recycling ( is omzetting terug in het monomeer) van bijvoorbeeld polymelkzuur behoort tot de mogelijkheden.


N.b. Plastic soup

Bioplastics zijn nooit ontworpen als oplossing voor de plastic soup. Holland Bioplastics staat hierin volledig achter het statement van European Bioplastics.


Literatuur: Molenveld K., M. van den Oever, Catalogus biobased verpakkingen, Universitiet van Wageningen.