Level playing field

Een level playing field voor bioplastics is noodzakelijk

In de huidige economie is het erg moeilijk om het volledige potentieel van bioplastics te bereiken omdat ze moeten concurreren met fossiele plastics of andere biobased producten, waarvan de ketens al grotendeels volledig geoptimaliseerd zijn. Daarom is er beleidsondersteuning nodig, een level playing field, die de overheid ook heeft gecreëerd voor bijvoorbeeld elektrische auto’s, biobrandstoffen en windenergie. Dit zijn voorbeelden van producten die nooit op de markt zouden zijn gekomen zonder de steun van de overheid.

Ook moet er een level playing field komen qua grondstoffenvoorzieningen. Door biobrandstoffen en ook energieproductie op basis van hernieuwbare grondstoffen te subsidiëren zijn deze hernieuwbare grondstoffen zo duur geworden dat ze niet meer interessant zijn voor biobased producten.