Composteren

Efficiëntere verwerking afvalstromen door composteerbare bioplastics

Composteerbare bioplastics bieden duidelijke voordelen daar waar kunststofafval samen met organisch of biologisch afbreekbaar afval ontstaat (denk aan voedselverpakkingen, afvalstromen bij fastfoodrestaurants, bedrijfscatering, festivals e.d.). Verder is aangetoond dat door de combinatie van composteerbare zakken (die je ontvangt in de supermarkt) en het feit dat je deze zakken ook kunt gebruiken in de emmer voor organisch afval in de keuken binnen huishoudens ook meer organisch afval gescheiden wordt .

Met ‘composteerbaar’ wordt bedoeld: materiaal dat gecertificeerd is volgens de Europees normen EN 13432 (verpakkingen) en EN 14995 (producten) en gecomposteerd wordt in industriële composteerinstallaties. Het gaat hier dus niet over composteren thuis. Een verpakking of product is alleen composteerbaar als het voorzien is van het kiemplantlogo (zie voorbeeld hierboven). En als er een kiemplantlogo op de verpakking staat, hoort deze na gebruik thuis in de gft-bak, nergens anders! Verpakkingen die voorzien zijn van termen zoals ‘plant bottle’, ‘biologisch afbreekbaar’ of ‘oxo-degradeerbaar’ voldoen niet aan eerdergenoemde normen en zijn dus niet composteerbaar in industriële composteerinstallaties.

Composteren is het biologische afbraakproces onder aerobe omstandigheden binnen een tijdsbestek van 6-12 weken. Het composteren van verpakkingen en producten vindt plaats in industriële composteerinstallaties, onder gecontroleerde omstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, beluchting en de aanwezigheid van micro-organismen).

Bioplastic producten die gecertificeerd zijn volgens EN 13432 kunnen verwerkt worden in composteerinstallaties aan het einde van hun levensduur. Micro-organismen gebruiken de composteerbare polymeren als voedingsbron en energiebron. Wat overblijft is water, koolstofdioxide en biomassa. Composteren is een natuurlijk proces waarbij de koolstof weer beschikbaar komt om door de planten te worden opgenomen in een nieuwe cyclus. De Vereniging Afvalbedrijven heeft aangegeven dat zij als sector de ontwikkelingen van biologisch afbreekbare producten als zeer positief zien. Brief Vereniging Afvalbedrijven.

De gecertificeerde bioplastic producten worden ook toegelaten in vergistingsinstallaties.

De chemische structuur van een polymeer bepaalt of en in welke mate microben het materiaal kunnen afbreken binnen een bepaalde tijd. Dat is de reden waarom bepaalde synthetische polymeren ook gecomposteerd kunnen worden (maar anderen weer niet, zoals PE, PP, PS en PET).

Oxo-degradables zijn niet biologisch afbreekbaar

Er is een zorgvuldig onderscheid nodig tussen biologisch afbreekbare kunststoffen en kunststoffen die “oxo-degradable” of “oxo-biodegradable” genoemd worden. Deze producten zijn gemaakt van conventionele kunststoffen en aangevuld met specifieke additieven.

De termen “oxo-degradable” of “oxo-biodegradable” suggereren dat de producten biologisch afbreekbaar zijn. Echter. het belangrijkste effect van oxidatie fragmentatie is dat het materiaal of product in kleine stukjes uiteenvalt en verder gewoon achterblijft in het milieu. De term “oxo-fragmentatie” beschrijft dus eigenlijk beter het afbraakproces van deze producten.

Holland Bioplastics richt zich uitsluitend op materialen en producten die geproduceerd worden volgens EN 13432 (verpakkingen) en EN 14995 (producten). Wij volgen hierbij exact dezelfde richtlijnen als European Bioplastics.

Bron en voor meer informatie over Oxo-degradables, zie hier

Bron en voor meer informatie over compostering volgens EU-normen, zie hier hier