FAQ / Wat zijn de voordelen van bioplastic producten?

Biobased plastics dragen bij tot het verminderen van de afhankelijkheid van de beperkte fossiele middelen, die naar verwachting aanzienlijk duurder zullen worden in de komende decennia. De langzaam uitgeputte bronnen voor fossiele grondstoffen worden geleidelijk vervangen door hernieuwbare bronnen. Momenteel vooral door eenjarige gewassen, zoals maïs en suikerbieten, of meerjarige culturen (zoals cassave en suikerriet).

Bioplastics beschikken over de unieke mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of zijn zelfs klimaatneutraal. Planten nemen tijdens de groei koolstofdioxide op uit de lucht. Door met behulp van deze biomassa biobased plastic producten te maken, worden er tijdelijk broeikasgassen (CO2) uit de atmosfeer gehaald. Deze koolstoffixatie kan worden verlengd in tijd als het materiaal wordt gerecycled.

Een ander groot voordeel van biobased plastics is dat ze de ‘cyclus kunnen sluiten’ en ze het rendement van hulpbronnen verhogen. Dit potentieel kan het meest efficiënt worden benut door ‘cascadering’, waarin hernieuwbare hulpbronnen in de eerste plaats worden gebruikt om materialen en producten te produceren voordat het gebruikt wordt voor de terugwinning van energie. Dit betekent ofwel:

  1. het gebruik van hernieuwbare bronnen voor bioplastic producten, het enkele malen mechanisch recyclen van deze producten en het terugwinnen hun duurzame energie aan het einde van hun levensduur, of
  2. het gebruik van hernieuwbare bronnen voor bioplastic producten, ze composteren (organische recycling aan het einde van de levensduur van een product, indien dienovereenkomstig gecertificeerd) of vergisten en zo waardevolle biomassa / humus creëren tijdens het proces. De afgevangen CO2 kan in nabijgelegen kassen als voeding dienen om kasplanten te laten bloeien. Indien voor vergisting wordt gekozen, bieden bioplastics een enorm bio-gas potentieel.

Posted in: 2. Algemene vragen over Bioplastics