FAQ / Wat is de visie en missie van Holland Bioplastics

Visie
Het is onze visie dat bioplastics een belangrijke bijdrage leveren aan de transitiefase van een lineaire oliegebaseerde economie naar een biobased en circulaire economie.

Missie
Het is onze missie om kennis rondom bioplastics te delen, te verspreiden en toegankelijk te maken voor derden. Doel daarbij is om bioplastics in Nederland stevig op de kaart te zetten en partijen te verbinden. Samen kunnen we er ook voor zorgen dat Nederland een interessante handelspartner wordt op het gebied van bioplastics in de internationale markt. We hebben daarbij de ambitie om kennispartner te zijn voor de gehele waardeketen van bioplastics.

Posted in: 1. Over Holland Bioplastics