FAQ / Hoe definieert Holland Bioplastics ‘bioplastics’?

Holland Bioplastics hanteert dezelfde definities als European Bioplastics: bioplastics zijn biobased, biologisch afbreekbaar of beide.

De term biobased beschrijft het deel van een materiaal of product dat voortkomt uit biomassa. Bij het maken van een biobased claim, dienen het soort biomassa, het percentage ervan en de meetmethode duidelijk vermeld te worden.

Biologische afbreekbaarheid is een inherente eigenschap van bepaalde materialen die kunnen profiteren van specifieke toepassingen, zoals bioafval zakken. Biologische afbraak is een chemisch proces waarbij materialen met behulp van micro-organismen, degraderen terug in water, CO2 en biomassa. Als materialen kunnen biologisch afgebroken onder bepaalde omstandigheden een in een bepaalde vastgestelde termijn kunnen ze worden geëtiketteerd industrieel composteerbaar (certificering volgens EN 13432 industriële compostering).

Posted in: 1. Over Holland Bioplastics