FAQ

1. Over Holland Bioplastics

Hoe definieert Holland Bioplastics ‘bioplastics’?

Holland Bioplastics hanteert dezelfde definities als European Bioplastics: bioplastics zijn biobased, biologisch afbreekbaar of beide.

De term biobased beschrijft het deel van een materiaal of product dat voortkomt uit biomassa. Bij het maken van een biobased claim, dienen het soort biomassa, het percentage ervan en de meetmethode duidelijk vermeld te worden.

Biologische afbreekbaarheid is een inherente eigenschap van bepaalde materialen die kunnen profiteren van specifieke toepassingen, zoals bioafval zakken. Biologische afbraak is een chemisch proces waarbij materialen met behulp van micro-organismen, degraderen terug in water, CO2 en biomassa. Als materialen kunnen biologisch afgebroken onder bepaalde omstandigheden een in een bepaalde vastgestelde termijn kunnen ze worden geëtiketteerd industrieel composteerbaar (certificering volgens EN 13432 industriële compostering).

Wat is de visie en missie van Holland Bioplastics

Visie
Het is onze visie dat bioplastics een belangrijke bijdrage leveren aan de transitiefase van een lineaire oliegebaseerde economie naar een biobased en circulaire economie.

Missie
Het is onze missie om kennis rondom bioplastics te delen, te verspreiden en toegankelijk te maken voor derden. Doel daarbij is om bioplastics in Nederland stevig op de kaart te zetten en partijen te verbinden. Samen kunnen we er ook voor zorgen dat Nederland een interessante handelspartner wordt op het gebied van bioplastics in de internationale markt. We hebben daarbij de ambitie om kennispartner te zijn voor de gehele waardeketen van bioplastics.